Projekt Sågbladsfabriken, Nora

Sågbladsfabriken kom till Nora 1905 med en moderniserad tillverkning av cirkelsågar och ramsågar. Fabriken byggdes ut i etapper under första halvan av 1900-talet. Byggnationen följde en enhetlig stil med ljusgula putsade fasader och pilastrar av tegel, stora rödmålade spröjsade fönster och rödmålade portar i trä. Nu är det tid för en ny epok i fabrikens historia. Läs mer om projekt Sågbladsfabriken.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial