En vision för en levande stadsdel

Sågbladsfabriken kom till Nora 1905 med en moderniserad tillverkning av cirkelsågar och ramsågar. Fabriken byggdes ut i etapper under första halvan av 1900-talet. Byggnationen följde en enheltlig stil med ljusgula putsade fasader och pilastrar
av tegel, stora rödmålade spröjsade fönster och rödmålade portar i trä. Även förrådsbyggnaden i trä smälter väl in med sin ljusa fasad och rödmålade fönster och portar.
Nu är det tid för en ny epok i fabrikens historia! Mycket kommer hända, men samtidigt kommer det mesta se ut som det alltid gjort, fast lite bättre!
Kvarteret kommer fyllas med liv och rörelse. Här kommer ni kunna bo i de gamla fabrikslokalerna, besöka spännande verksamheter och arbeta i en unik miljö där den äldre industrimiljön bevaras.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial