Projekt Sanatoriet, Örebro

Gömt inne i Adolfsbergs tallskog ligger ett Sanatorium från 1912, ritat av Örebros dåvarande stadsarkitekt Magnus Dahlander. Byggt i en tallskog för den goda luftkvalitetens skull, ligger det fortfarande avskärmat från staden, men med närhet till allt. Här bygger nu KBB Fastigheter 24 unika hyresrätter med hög standard och äldre charm. Läs mer om projekt Sanatoriet.

Projekt Sågbladsfabriken, Nora

Sågbladsfabriken kom till Nora 1905 med en moderniserad tillverkning av cirkelsågar och ramsågar. Fabriken byggdes ut i etapper under första halvan av 1900-talet. Byggnationen följde en enhetlig stil med ljusgula putsade fasader och pilastrar av tegel, stora rödmålade spröjsade fönster och rödmålade portar i trä. Nu är det tid för en ny epok i fabrikens historia. Läs mer om projekt Sågbladsfabriken.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial